Základní škola Josefa Ressla

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258

Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice
Telefon: 734 643 543
E-mail: info@zsjres.cz, podatelna@zsjres.cz
Datová schránka: pduhmt9

Historie školy

Naše škola byla slavnostně otevřena dne 1. září 1955. Stavba školy vyplynula z potřeb nově vznikajícího sídliště a na počátku školního roku 1955/56 byla budova slavnostně předána k užívání. V tomto školním roce nastoupilo 808 žáků, kteří byli vyučováni ve 20 třídách. Vyučování bylo směnné. Byla zřízena 3 oddělení školní družiny.

V celé historii prošla škola několika významnými etapami, jejichž začátek i konec si vyžádaly společenské potřeby a společenské změny. Do školního roku 1959/60 byla naše škola osmiletou školou, od školního roku 1960/61 základní devítiletou školou. Od roku 1976 se učitelé, žáci i rodiče vyrovnávali s požadavky nového pojetí a zařízení se mění na základní školu. Od školního roku 1981/82 byly na naší škole zřízeny třídy s rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným předmětům. V roce 1990 je Hakenova ulice přejmenována na ulici Josefa Ressla. Od 1. ledna 1993 škola získala samostatnost - stala se samostatným právním subjektem. Od školního roku 1999/2000 má škola též třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. HC IPB Pardubice po dohodě s ŠÚ Pardubice, ředitelstvím školy a Magistrátem města Pardubic zřídily na naší škole hokejové třídy, kam docházejí naděje hokejového klubu.

Ředitelé školy:

Jan Rejfek 1955 - 1959
Antonín Kněžour 1959 - 1962
Rudolf Smetánka 1962 - 1970
Václav Mencl 1970 - 1978
Václav Krčál 1978 - 1981
Květa Dobrkovská 1981 - 1990
Václav Krčál 1990 - 1992
René Veverka 1992 - 1994
Stanislav Šturma 1994 - 2009
Světlana Divecká 2009

Úspěchy školy:

Žáci se zúčastňují mnoha soutěží a olympiád. Kvalitních výsledků dosahují hlavně v matematice, fyzice, chemii, výpočetní technice, ale i v českém jazyce, anglickém jazyce a sportovních soutěžích. Již několik let se na naší škole pořádá krajské kolo Matematické olympiády kategorie Z9 a okresní i krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E.

Naše škola dosahuje kvalitních výsledků ve vzdělávání. Potvrzením je úspěch v mezinárodním testování žáků 8. tříd, které probíhalo ve školním roce 1998/99. Byl to "Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělání". V ČR se výzkumu zúčastnilo 89 základních škol. Na naší škole testování proběhlo ve třídě 8.A. V matematické části jsme se umístili na 1. místě, v přírodovědné části testu na 2. místě. Celkově jsme se v ČR umístili na 1. místě. Ve stejném termínu probíhalo také testování žáků osmého ročníku v rámci mezinárodního projektu Občanská výchova. Výzkumu se zúčastnilo 148 českých škol. Naše škola se umístila opět na 1. místě.

KONTAKTUJTE NÁS