Základní škola Josefa Ressla

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258

Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice
Telefon: 734 643 543
E-mail: info@zsjres.cz, podatelna@zsjres.cz
Datová schránka: pduhmt9

Organizace školy

VEDENÍ ŠKOLY:
ředitelka školy: PaedDr. Světlana Divecká
zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Libuše Němcová
výchovná poradkyně: Mgr. Gita Macháčková
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:
školní psycholog: Mgr. Kateřina Ficková
výchovný poradce: Mgr. Gita Macháčková
metodik prevence: Mgr. Ladislava Ungrová
speciální pedagog: Mgr. Alice Grudzinská
VEDOUCÍ PŘEDMĚTOVÝCH SEKCÍ:
metodik prevence: Mgr. Ladislava Ungrová
sekce 1. stupně: Mgr. Jana Hejrová
sekce českého jazyka: Mgr. Gita Macháčková
sekce cizích jazyků: Mgr. Veronika Morávková
sekce přírodních věd: Mgr. Josef Holický
sekce matematická: Mgr. Jana Plíšková
sekce Hv, Vv: Mgr. Šárka Velčovská
sekce sportovní: Mgr. Leona Fialová
sekce ICT a metodik ICT: Mgr. Roman Sedláček
školní vzdělávací centrum: Mgr. Jana Hejrová
vedoucí školní družiny: Gabriela Hanušová
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ŠKOLY:
sekretářka, účetní: Veronika Šimůnková
vedoucí školní jídelny: Eva Sedláčková
školník: František Horníček
správce sportovního areálu: František Horníček
TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ:
1. A Mgr. Jana Dočekalová
1. B Mgr. Jana Kvačková
2. A Mgr. Martina Marková
2. B Mgr. Lenka Coufalová
3. A Mgr. Ivana Voráčková
3. B Mgr. Jana Hejrová
4. A Mgr. Pavla Nobilisová
4. B Mgr. Daniela Kvochová
5. A Mgr. Markéta Havlová
5. B Mgr. Eva Bláhová
6. A (RvMP) Mgr. Jitka Landrová
6. B Mgr. Jaroslav Crha
6. C Mgr. Kristýna Černá
7. A (RvMP) Mgr. Zdeňka Klímová
7. B Mgr. David Kollert
7. C Mgr. Jana Plíšková
8. A (RvMP) Mgr. Lenka Štopperová
8. B Mgr. Šárka Velčovská
9. A (RvMP) Mgr. Veronika Morávková
9. B Mgr. Ladislava Ungrová
9. C Mgr. Gita Macháčková
NETŘÍDNÍ UČITELÉ:
Mgr. Tereza Čechová Mgr. Ladislava Čermáková
Ing. Dagmar Ferjenčíková Mgr. Leona Fialová
Mgr. Josef Holický Mgr. Dana Kamenická
Bc. Pavla Pániková Mgr. Roman Sedláček
Mgr. Monika Svatošová
VYCHOVATELKY ŠD:
Gabriela Hanušová
Jana Brixová
Šárka Nováková
Helena Sochová
Asistenti pedagoga:
Radka Bártová Barbora Ducháčová
Gabriel-Max N.A. Filip Gabriela Hanušová
Hedvika Hyláková Irena Kadlecová
Vlasta Kohoutová Markéta Lejsková
Jana Tůmová

KONTAKTUJTE NÁS