Základní škola Josefa Ressla

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258

Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice
Telefon: 734 643 543
E-mail: info@zsjres.cz, podatelna@zsjres.cz
Datová schránka: pduhmt9

Školská rada

1. účel zřízení školské rady (viz zákon 561/2004 sb.)

2. Volební řád školské rady.

3. Zřizovací listina

4. zápisy z jednání školské rady: 30.5.2018, 11.10.2016, 29.8.2016, 13.10.2015, 27.8.2015, 17.3.2015, 11.10.2012, 11.10.2011, 15.3.2011, 26.10.2010, 8.10.2009

5. Zápis o průběhu a výsledku voleb
10.1.2018, 10.1.2017

Složení školské rady k 9.1.2018:

zástupci zřizovatele: Lic. Pavlína Mazuchová
Ing. Milan Randák
zástupci rodičů: p. Renata Fárková
p. Pavel Hudák
zástupci pedagogů: Mgr. Jana Dočekalová
Mgr. Zdeňka Klímová

KONTAKTUJTE NÁS