Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies.

Nové číslo Resslovského zpravodaje

Nové číslo Resslovského zpravodaje naleznete zde nebo v sekci O škole\Školni zpravodaj.

Ludolfiáda

Před rokem jsme vás na tomto místě informovali o rekordu v memorování čísla pí, který vytvořil Vojta Filipi tím, že dokázal přeříkat neuvěřitelných 365 desetinných míst tohoto čísla. Letos byl však tento rekord překonán. Postarala se o to žákyně 8. A, Viktorie Vojtíšková. Rekord posunula o dalších 55 míst na rovných 420. Gratulujeme. Je to veliká výzva pro další účastníky. Podívejte se, jak letos vypadá naše rekordní číslo:
3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953
 Mgr. Jana Plíšková

Školní výlety - videoklipy

17. 6. 2015 vystoupení pro děti z MŠ

Dne 17. 6. jsme ve školní družině přivítali děti z MŠ Sluníčko. Žáci naší školy předvedli dětem z MŠ, co se již naučili v hudebních kroužcích, a zahráli jim divadelní pohádku. fotky 

16. 6. 2015 slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

V úterý 16. června 2015 v podvečer se v Rytířském sále pardubického zámku sešli deváťáci s rodiči a učitelé, aby slavnostně zakončili docházku na naší škole. Paní ředitelka přednesla úvodní proslov, jednotlivé třídy předvedly své prezentace. Žákům byl předán pamětní list a dárek. Každá třída se rozloučila pěkným proslovem a poděkovaním. Vše bylo doplněno hudebním vystoupením.
Mgr. Lenka Štopperová

11. 6. 2015 výlet na Kunětickou horu

Ve čtvrtek 11. června se vydala 8.B na pěší výlet na Kunětickou horu. Tentokrát nám počasí přálo, a tak jsme si výlet užili. foto

10. 6. 2015 Veselé odpoledne

Ve středu 10. června se konalo již tradiční Veselé odpoledne, které předznamenává závěr školního roku. I tentokrát na akci přišlo mnoho návštěvníků, kteří si zasoutěžili, zhlédli pestrý program a využili i nabízeného občerstvení. foto
dsc 1644

9. 6. 2015 výlet do ZOO

V úterý 9. června navštívily třídy 6.A, 8.A, a 8.B pražskou ZOO. Přestože téměř celou dobu drobně pršelo, exkurze se vydařila. foto  

27. 5. 2015 Miss aerobik

Za velké účasti rodičů a prarodičů proběhla v tělocvičně školy soutěž Miss aerobik. Soutěže se zúčastnily holčičky 1. až 4. ročníků ve třech kategoriích. Zde se můžete podívat na průběh celé soutěže.
Helena Sochová

Úspěch Resslovského zpravodaje

Úspěch Resslovského zpravodaje V letošním roce se náš školní časopis zapojil do krajské soutěže "Školní časopis 2015", kterou pořádá Občanské sdružení Altus. Odborná porota složená z profesionálních redaktorů vyhodnotila náš časopis, který tvoří žáci spolu s učiteli, jako nejlepší v dané kategorii. Diplom za 1. místo převzali zástupci pedagogů i žáků 15. května 2015 v redakci Pardubického deníku. Součástí slavnostního vyhodnocení byla také návštěva redakce a Českého rozhlasu. fotky
Zdeňka Klímová
diplom

Fyzikální olympiáda - krajské kolo

Ve čtvrtek 30. 4. naše škola organizovala pod vedením našeho fyzikáře Mgr. Josefa Holického  56. ročník krajského kola FO. Nejlepší fyzikáři z 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií porovnávali své znalosti při řešení fyzikálních úloh (zadání, řešení). Naši školu nejlépe reprezentovali:
4. místo Vojtěch Filipi, 6. místo Matiáš Michal, 7. místo Lukáš Doležal.
100 5459

Mávající clowni

Ve čtvrtek 30.4. šla 5.A na dopolední animační program Mávající clowni k výstavě Svět, který se směje. V podmanivém prostředí galerie v Domě u Jonáše s vynikající lektorkou Veronikou Štěrbovou děti nahlédly do světa manéží prostřednictvím obrazů a grafik Františka Tichého. Děti se seznámily s prostředím cirkusu 40. let 20. století, vyhledávaly mezi obrazy jednotlivé cirkusové profese a dozvěděly se několik zajímavostí ze života umělce. Dopoledne jsme zakončili tvorbou cirkusové loutky ve výtvarné dílně. fotky

30. 4. 2015 Čarodějnice ve ŠD

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 jsme ve školní družině oslavili ČARODĚJNICE tancem a soutěžemi. fotky
H. Sochová

24. 4. 2015 Škola naruby

Ve čtvrtek 24. dubna probíhala ve třídě 3. A ŠKOLA NARUBY. Děti, které měly zájem, si vyzkoušely, jaké to je být učitelem. V tento den se u nás vyučovala historie, také přírodopis, zeměpis, řecké báje i výtvarná výchova. Nové "paní učitelky" a " páni učitelé" si své vyučovací hodiny připravili velmi pečlivě, všichni společně jsme se výborně pobavili. fotky
Mgr. Ivana Voráčková

24. 4. 2015 kouzelník ve školní družině

V pátek nás ve školní družině navštívil kouzelník MERLIN. Podívejte se, jak se nám jeho vystoupení líbilo.
Helena Sochová
dsc01312

23. 4. 2015 Výběrové řízení do 6. tříd

výsledky

Soutěže ve školní družině - jaro 2015:

Výsledky soutěží ve školní družině - jaro 2015:

Skvělý výsledek - necelých 20 t sběru!

V pondělí 20. 4. 2015 proběhl již tradiční sběr starého papíru a elektroodpadu, který proběhl v rámci letošního Dne Země. Výsledek je skvělý, celkem se nám podařilo nasbírat 19 553 kg papíru a elektroodpadu. Děkujeme všem rodičům, prarodičům, žákům, kteří se velmi aktivně zapojili do sběru. Děkujeme třídě 8. B i žákům 9. B, panu Horníčkovi za vzornou organizaci a pomoc při této akci. Získaný obnos využijeme při rekonstrukci knihovny. výsledky
Mgr. Libuše Němcová

Jsme mistři Pardubického kraje v programování

17. 4. 2015 vybojoval Michal Matiáš na SPŠE v Pardubicích  1. místo v krajském kole 29. ročníku počítačové soutěže pro základní a střední školy. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Roman Sedláček
michal

Resslovský zpravodaj

Nové číslo Resslovského zpravodaje naleznete zde nebo v nabídce O škole/Školní zpravodaj.

Básně o jaru

Básniček o jaru najdou děti v knížkách i v čítankách hodně. Složit svoji vlastní báseň, stát se téměř básníkem, byla pro děti z 2. B velká výzva. Jak to dopadlo, můžete posoudit sami...          
 Mgr. Lenka Coufalová

27. 3. 2015 Noc s Andersenem

V pátek 27. března byla v 17 hodin odpoledne odstartována dlouho očekávána Noc s Andersenem. Děti přivítaly pohádkové postavy, které měly tváře učitelů školy. Spaní ve škole s programem se vydařilo. Samy děti o noci napsaly: ,,Soutěž ve skupinách byla super. Jídlo mi moc chutnalo. Spaní bylo taky perfektní, jenom trochu tvrdší než doma. Ale s tím jsem počítal.“ Program naší společné noci byl pestrý. Na úvod byla připravena soutěž družstev, ve které se ukázalo, jak děti znají pohádky. Poté pan kuchař začal podávat večeři, výborná kuřecí stehna. Naši společnou noc navštívila herečka Východočeského divadla, paní Lída Vlášková. Předčítala dětem z jejich nejoblíbenějších knížek a zaujala je natolik, že si vyžádaly několik přídavků. Žáci třetích tříd s paní Vláškovou navíc popovídali, dozvěděli se tak spoustu zajímavostí z hereckého života. Součástí programu bylo také vyhodnocení vlastní tvorby dětí, na téma ,,Pohádkování. Nejlepší děti a jejich práce byly oceněny knihou Pohádky H. Ch. Andersena. Zbývající malí tvůrci dostali věcnou cenu. Na závěr – jeden názor za všechny – ,,Andersenovu noc bych ohodnotil na 100 procent.“ fotky
Učitelé 1. stupně

26. 3. 2015 Exkurze na Karlštejn

Ve čtvrtek 26. března 2015 navštívili žáci 5. A, 7. A a půlka třídy 7. B nejznámější český hrad Karlštejn. Absolvovali hodinovou prohlídku některých částí hradu a prověřili si své znalosti z vlastivědy a dějepisu. Svými správnými odpověďmi na otázky paní průvodkyně si zasloužili její pochvalu a obdiv a my jsme byly rády, že udělali naší škole dobrou vizitku. fotky
Mgr. G. Macháčková, Mgr. L. Němcová a Mgr. L. Fialová
karltejn 26.3.2015 016

26. 3. 2015 Fyzikální olympiáda - okresní kolo

Naše škola organizovala 56. ročník okresního kola FO kategorie F(8. roč.) a E(9.roč.). Naši školu nejlépe reprezentovali: 8. roč.: 4. místo Viktorie Vojtíšková a 9. roč.: 2. místo Lukáš Doležal, 3. místo Michal Matiáš, 5. místo Vojtěch Filipi. Všem reprezentantům školy gratulujeme a přejeme honě úspěchů i v krajském kole. Zadání: F, E. Řešení: F, E. Výsledková listina. fotky

18. 3. 2015 exkurce 8.A a 8.B

Exkurze 8.A a 8.B do vodní elektrárny Hučák a do muzea války na Chlumu.

Zeměpisný úspěch!

V úterý 17. 3. 2015 se uskutečnilo v DDM ve Štolbově ulici krajské kolo zeměpisné olympiády. I naše škola měla zastoupení. V kategorii C soutěžil Viktor Divecký, žák třídy 9.A. V těžké konkurenci obstál na výbornou a získal krásné 2. místo v kraji. Viktor prokázal velké znalosti v geografickém testu, v praktické části i práci s atlasem. Viktore, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci Resslovky!
Mgr. Libuše Němcová

Soutěž v robotice

V pátek 13. 3. 2015 proběhl za účasti 21 žáků z celkem pěti základních škol robotický den na Gymnázium Pardubice Mozartova. Žáci měli za úkol sestavit a naprogramovat robota schopného vytlačit svého oponenta mimo čarou ohraničený kruhový ring. Žáci byli rozlosování do dvou skupin, ve kterých bojovali systémem každý s každým. Dva nejlepší týmy z každé skupiny následně postoupily do semifinále, kde se utkaly vyřazovacím způsobem. Naši školu nejlépe reprezentoval tým ve složení Filip Pozdník a Vítězslav Zaoral, který vybojoval se svým robotem hezké 3. místo. Gratulujeme!!!
Mgr. Roman Sedláček
robotika15

11. 3. 2015 Soutěž v programování - okresní kolo

Na SPŠE v Pardubicích se konalo okresní kolo 29. ročníku Soutěže v programování. Školu skvěle reprezentovali: 2. místo Michal Matiáš, 3. místo Robin Macháček, 4. místo Lukáš Doležal. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci. 
Mgr. Roman Sedláček  

Mladí fotografují památky

Poprvé se naši žáci v letošním školním roce zapojili do soutěže „Mladí fotografují památky“. Tato soutěž je jednou z největších světových akcí pořádaných pro mladé na poli kulturního dědictví. Je učena pro žáky a studenty základních a středních škol. Akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Celá soutěž vyvrcholí předáváním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále na Pražském hradě. V roce 2015 to bude 16. dubna. Vzhledem k velké mezinárodní prestiži soutěže se Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které u nás soutěž zaštiťuje, rozhodlo vyslat do Strasbourgu první tři umístěné, kteří tak dostanou možnost poznat evropské instituce a získat mnoho neocenitelných zkušeností. Soutěžní fotografie uvidíte na www.historickasidla.cz. Fotografie našich žáků si můžete prohlédnout ve vestibulu školy. Autory jsou žáci tříd 8. A a 8. B.
 Mgr. Jana Plíškovácach 3

Technoplaneta

9. března odstartovala mezinárodní šifrovací soutěž Technoplaneta v letošním ročníku své druhé internetové kolo. Ve hře je zaregistrováno 173 týmů z 50 škol z České a Slovenské republiky. Naše 3 týmy si vedou skvěle. Tým Ultramaniaci ve složení Lukáš Cach, Lukáš Mach, Kryštof Kysela, Richard Doležal a Jakub Sakař (všichni z 8. A) jsou zatím na 4. místě, hlavně díky kapitánovi Lukáši Cachovi. Tým Trapáci (Jitka Čičmancová, Viktorie Vojtíšková, Eliška Šípová, Jakub Dvořák a Jan Němec – všichni z 8. A) obsazují momentálně 10. místo a tým 67 yuh z 9. A ve složení Viktor Divecký, Michal Matiáš, Vojtěch Filipi, Ondřej Melichar a Šimon Ĺuptovský se drží na úžasném 14. místě, přestože jsou všichni v této soutěži začátečníky. Jednotlivé úkoly, jejich řešení a postup týmů v soutěži můžete sledovat na www.technoplaneta.cz.
Mgr. Jana Plíšková

Nepřehlédněte


 

 

 

JARNÍ PRÁZDNINY

4.2. - 8.2.2019RŮŽOVOMODRÝ

VALENTÝSKÝ DEN

14.2.2019


 

 

 

 

 
Náhodné foto

Kontaktujte nás

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258

Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice
Telefon: 734 643 543
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Školní družina

Vedoucí vychovatelka:
Gabriela Hanušová
Telefon: 731 738 369
E-mail:  -Školní jídelna

Vedoucí jídelny:
Eva Sedláčková
Telefon: 734 643 544
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Máte dotaz?