Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies.

Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči

Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči

Mohou být způsobeny  genetickým dědictvím,úrazem,nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí  (dřívější název lehká dětská encefalopatie) - což je drobné poškození  tkáně mozku ve fázi vývoje a zrání, které způsobilo malé odchylky od   správné funkce mozku, přičemž ale není ovlivněna celková schopnost   organismu, inteligence, ale jen specifické schopnosti v oblasti   motoriky, vnímání, myšlení a jednání.  Poškození mohlo vzniknou mnoha způsoby - infekcí během těhotenství   matky,těžkým nebo předčasným porodem, těžším onemocněním novorozence   nebo úrazem hlavy.

Možné příznaky, projevy, charakteristika

Jde o výrazný nepoměr mezi sníženou školní výkonností a dobrou úrovní   rozumových schopností. Nápadně nerovnoměrný vývoj různých složek   osobnosti - oslabení různých specifických schopností. Děti nemohou   dohnat doma to, co ve škole zameškaly. Poruchy pozornosti, rychlá   unavitelnost pozornosti, afektivní labilita, ukvapené jednání,   překotnost reakcí.Děti s průměrnou i nadprůměrnou úrovní nadání a   schopností mají špatný prospěch z jednoho nebo více předmětů, kde se   hodnocení vymyká z celkové klasifikace.
Obtíže při vytváření základních pracovních návyků - problémy se   samostatným oblékáním, stolováním, udržováním čistoty. Děti se   nedovedou soustředit, každý podnět odvádí jejich pozornost, rychle   narůstá únava pozornosti. Děti jsou v neustálém pohybu, jednají   živelně, reagují překotně, neúměrně, střídají se rychle různé nálady,   kolísá duševní výkonnost. Chybí vytrvalost, schopnost cílevědomé   soustředěné činnosti, nelze klást dlouhodobé cíle. Nedodržují   pravidla chování,nedovedou spolupracovat, podřídit se autoritě, jsou   familiární.Poznání vlastní neschopnosti a neúspěšnosti vytváří u dětí   složité konfliktní situace, které řeší agresivitou, únikem do nemoci,   záškoláctvím, denním sněním, odmítáním samostatnosti a záměrným   snižováním se na úroveň menších dětí.
Poruchy se nejvíce projevují po vstupu do školy. Ve vyšších ročnících  vlivem dozrávání nervové soustavy potíže postupně mizí.

Výskyt

Četnost výskytu je obtížné určit, údaje různých autorů kolísají mezi   2-20 % celé školní populace, učitelé I.stupně udávají 10-20%, ze   zaostávajících žáků je takto postiženo asi 20%.

Vhodné způsoby práce

Uvědomit si, že jde o zdravotně postižené dítě a že je mimo rámec   jeho schopností, aby se chovalo bez pomoci jiným způsobem.
Nedávat postiženému dítěti najevo jeho nedostatek, dát mu vyniknout v   těch oblastech, kde se porucha neprojevuje. Diagnostikovat poruchu -   odborníky v poradnách. Seznámit s postižením všechny vyučující žáka,   se zásadami odlišného hodnocení a klasifikace. Nevytvářet situace,   kde bude žák stále selhávat.Výkony hodnotit s ohledem na možnosti   dítěte, ne na běžnou normu. Nešetřit pochvalou, dítě musí zažívat   úspěchy. Učit způsobem "málo a často", dlouhodobá zátěž je nevhodná.   Nepomáhá doučování, prodloužení doby učení, mnohonásobné čtení nebo   psaní. Vyvarovat se negativních projevů vůči dítěti, netrestat za   projevy choroby, neobviňovat z lenosti, nespěchat, nevyvíjet nátlak.
 

Typy poruch

 a) poruchy učení
- DYSLEXIE (porucha čtení)
- DYSGRAFIE (porucha psaní)
- DYSORTOGRAFIE (porucha pravopisu)
- DYSKALKULIE (porucha matematických schopností)
- DYSPINXIE (porucha kreslení)
- DYSPRAXIE (porucha motoriky)
- DYSMÚZIE (porucha hudebních schopností)

b) poruchy řeči
- DYSFÁZIE (vývojová nemluvnost)
- DYSLÁLIE (porucha výslovnosti, patlavost)
- DYSARTRIE (porucha výslovnosti)
- KOKTAVOST
- NEUROTICKÝ MUTISMUS

c) poruchy chování
- HYPERAKTIVITA (nadměrná aktivita, instabilita)
- HYPOAKTIVITA (utlumená aktivita)

Opakovaný výskyt některých z dále uvedených obtíží u žáka by měl učiteli signalizovat pravděpodobnou přítomnost některých z vývojových poruch učení. Konečná diagnóza však přísluší odbornému pracovišti, které vyloučí záměnu s jinými možnými příčinami obtíží (vada zraku, sluchu, nižší rozumové schopnosti, změna zdravotního stavu…) a navrhne další postup.

Nepřehlédněte

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20.3.2019
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

3.4.2019 - 4.4.2019

13.00-18.00


 

 

 

 

 
Náhodné foto

Kontaktujte nás

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258

Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice
Telefon: 734 643 543
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Školní družina

Vedoucí vychovatelka:
Gabriela Hanušová
Telefon: 731 738 369
E-mail:  -Školní jídelna

Vedoucí jídelny:
Eva Sedláčková
Telefon: 734 643 544
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Máte dotaz?