Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies.

Hyperkinetická porucha (ADHD )

Sedmiletý Tomáš byl vždycky divoký, roztěkaný a vztekal se už ve školce. Teď zlobí a vyrušuje ve škole, paní učitelka o něm říká, že má asi ADHD, děda naopak tvrdí, že je jen rozmazlený, neposlušný,...

Popsané chování vzbuzuje podezření, že Tomáš není ''nevychovaný'', ale příčinou může být tzv. ''Porucha aktivity a pozornosti'' , značována též jako ''hyperkinetická'', z angličtiny používaná zkratka ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ).

Příznaky ADHD a příčina ?

K hlavním příznakům dětí s diagnózou ADHD patří :

  • hyperaktivita (nadměrná pohyblivost )
  •  problém vydržet v klidu ( vrtí se na židli popř.opouští lavici ve třídě, hraje si s rukama )
  •  porucha pozornosti ( nesoustředí se, dělá chyby z nepozornosti )
  • impulzivita ( napřed jedná, pak myslí )

Příznaky ADHD má asi 6 – 8% dětí a vyskytují se častěji u chlapců než dívek. Dítě má obecně problém naplánovat své aktivity, špatně snáší úkoly vyžadující soustředění a trpělivost, může i častěji ztrácet svoje věci ( školní potřeby, hračky apod.).

Z velké části hraje svoji roli dědičnost, jde o neurovývojovou poruchu, ale mohou se uplatnit i jiné vlivy, např.konzumace alkoholu matky v těhotenství, předčasné nebo komplikované porody.

Jsou děti s ADHD něčím nápadné už v předškolním věku ?

Ve školce bývají nadměrně divoké, všechno je baví jen chvilku, není vyjímkou, že kazí dětem hru, nevydrží čekat, až na ně přijde řada,berou do rukou cizí věci, lezou po nábytku, ''dělají ostudu''. Problémy se často zhorší, když dítě nastoupí do první třídy.

Jak se chovají školáci ?

Nedokáží při vyučování klidně sedět,bývají neposedné, hlučné, vyrušují, odbývají úkoly, mají problém ho dokončit, dělají chyby z nepozornosti, hůře nesou různá omezení, příkazy apod. Bývají podrážděné, nechají se snadno vyprovokovat, mohou reagovat i agresivně, dostávají se pak do konfliktu s vrstevníky, v kolektivu mohou být i neoblíbené.

Až v 60 % bývá ADHD spojeno se specifickými poruchami učení jako je dyslexie ( problémy se čtením ), dysgrafie ( problémy se psaním ), nebo dyskalkulie ( problémy s počítáním ). A právě kombinace ADHD s poruchami učení zvyšuje u dítěte riziko školního selhání.

Děti s ADHD nemají problémy jen během vyučování. Jejich nebrzděné chování může narušovat aktivity během celého dne. Často se pouštějí zbrkle do nebezpečných aktivit a proto jim hrozí i větší riziko úrazů a nehod.

Je pravda, že dítě z toho vyroste ?

U necelé poloviny dětí se hyperkinetické projevy v pubertě zmírní nebo vymizí, u ostatních přetrvávají během dospívání a dospělosti.

Kdo může s jistotou tvrdit, že má dítě ADHD ?

Diagnózu ADHD by měl vždy stanovit dětský psychiatr ve spolupráci s psychologem, může se přizvat i pediatr, popř.neurolog.

Jak se léčí děti a ADHD ?

S rodiči jsou konzultovány vhodné výchovné postupy se speciální úpravou denního režimu dítetě a tréninkem žádoucího chování. Je samozřejmě výhodné, když je dítěti a rodičům současně poskytována pomoc v pedagogicko – psychologické poradně. Někdy je nezbytné i užívaní léků ( péče psychiatra ) .

Je nutné omezit výčitky a tresty, být dostatečně tolerantní k nedostatkům dítěte, chápat, že se u něj

nejedná o nedbalost, schválnost. Na druhé straně by měly být určeny dítěti jasné a srozumitelné mantinely ''co se ještě může a co už ne''..

Ve výchově dětí s ADHD platí známá zásada pochválit nejen za dobrý výkon, ale především za dobrou snahu. Děti by měly zažívat – stejně jako jejich vrstevníci – pocity úspěchu, cítit u rodičů porozumění, bezpečí. V neposlední řadě je důležité posilovat žádoucí chování, popř.zavést systém odměn, nežádoucím projevům záměrně nevěnovat pozornost.

Co se školních povinností týče, je doporučeno střídat různé druhy činnosti, aby nebyly příliš jednotvárné. Ke zlepšení koncentrace pozornosti může pomoci i úprava okolního prostředí – psaní úkolů by mělo být prováděno v klidné místnosti bez rušivých podnětů, na stole by neměly být předměty odpoutávající pozornost a svádějící ke hraní.

Tyto děti mají zvýšenou potřebu pohybu, proto je vhodné podporovat různé sportovní aktivity.

Snažíme se umožnit dítěti vyniknout v některé jeho schopnosti, aby se zvýšila jeho sebedůvěra, což ale platí obecně u všech dětí.

Mgr. Kateřina Ficková

Nepřehlédněte

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20.3.2019
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

3.4.2019 - 4.4.2019

13.00-18.00


 

 

 

 

 
Náhodné foto

Kontaktujte nás

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258

Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice
Telefon: 734 643 543
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Školní družina

Vedoucí vychovatelka:
Gabriela Hanušová
Telefon: 731 738 369
E-mail:  -Školní jídelna

Vedoucí jídelny:
Eva Sedláčková
Telefon: 734 643 544
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Máte dotaz?