Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies.

Řád školní jídelny

Stravné

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 1698260 /0300 u ČSOB.
Variabilní symbol=nejlépe rodné číslo dítěte. Údaj musí být shodný na přihlášce ke stravování i na platbě, jinak se platba nedostane na účet dítěte.

Stravné se hradí měsíc dopředu, vždy do 20. v měsíci na měsíc další.


Vyúčtování stravného bude prováděno 1x ročně k 30. 6 na účet, který je uveden na přihlášce ke stravování. V případě, že zůstatek na účtu bude k 30. 6. nižší než 50 Kč, bude částka převedena na následující školní rok. U žáků, kteří ukončí docházku na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla, bude provedeno celkové vyúčtování.

Je nutno písemně nahlásit jakoukoliv změnu týkající se účtu strávníka nebo strávníka samotného.

Jídelna nepřijímá hotovost za stravné.

Nezaplacené obědy jsou blokovány.

Výše stravného (od 1.2.2018)

7 - 10 let 24,- Kč měsíční záloha 504,- Kč
11 - 14 let 27,- Kč měsíční záloha 567,- Kč
15 a více let 30,- Kč měsíční záloha 630,- Kč

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou. Školní rok končí 31.8.

Výdej obědů:

11.25 - 14.00 hod. ve školní jídelně
11.00 - 11.30 hod. výdej do jídlonosičů- mimo jídelnu, u vchodu do kanceláře vedoucí ŠJ.

Do jídelny není dovolen vstup cizím osobám.

Odhlášení obědů

Na ten samý den:

  • telefonicky od 7.00-7.30 hod. na tel. 466 303 080, 734 643 544 

Na další dny:         

  • tefefonicky -během dne do 14.00 hod. na tel. 466 303 080,  734 643 544
  • na boxu u hlavního vchodu- stravovací kartou
  • na www.strava.cz - přihlašovací údaje pro nové žáky na vyžádání u vedoucí ŠJ

Možnost odhlášení obědů končí 2 dny před vydáním vysvědčení.

Nemoc strávníka

Při nemoci strávníka je obědy NUTNO odhlásit, protože v době nemoci není nárok na oběd (vyhl.107/2005 Sb.) s výjimkou prvního dne nemoci. Neodhlášené obědy a neodebrané obědy propadají.

Stravovací karty

Výdej obědů je pouze na stravovací karty. Cena stravovací karty je 39,- Kč (změna od 8.12.2015).
Stravovací kartu lze zakoupit u vedoucí školní jídelny. Žáci školy každý den do 10.00 hod. Ztráta karty musí být ihned nahlášena vedoucí ŠJ, aby mohla být provedena blokace karty. Pokud se karta nenajde do 3 dnů, musí si strávník zakoupit kartu novou. Strávník může používat i pardubickou kartu, kterou musí přinést k identifikaci do programu ŠJ.

Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do školní jídelny a na internetových stránkách školy – www.zsjres.cz. Jeho sestavování se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhl. č. 107/2005 Sb..

Přihlášku ke stravování lze stáhnout z internetu nebo vyzvednout v kanceláři ŠJ.

Přihlašují se jen noví strávníci. Přihlášení platí pro celou dobu školní docházky.
Případné změny – ukončení stravování, odchod ze školy, změna ve stravovacích dnech apod. je nutné nahlásit písemně s dostatečným předstihem vedoucí jídelny.

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny
Eva Sedláčková – 466 303 080, 734 643 544.

NepřehlédněteKRÁSNÉ LÉTO!

 

 

 

 

 
Náhodné foto

Kontaktujte nás

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258

Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice
Telefon: 734 643 543
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Školní družina

Vedoucí vychovatelka:
Gabriela Hanušová
Telefon: 731 738 369
E-mail:  -Školní jídelna

Vedoucí jídelny:
Eva Sedláčková
Telefon: 734 643 544
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Máte dotaz?